Wanderfalken Steinfort
 


  IVV Wanderung zu Stengefort den 9. September 2018

Op onser IVV-Wanderung vum 9. September konnte mir 1204 Wanderer zu Stengefort begréissen.
Mat dobäi waren och 90 Starter op der Marathonstreck.
E grousse Merci un all Teilnehmer, an un de ganze Staff.

Save the date: Nächst IVV-Wanderung zu Stengefort den 8. September 2019

De Parcours fir nozetrëppelen:
6km: Plang / GPX
12km: Plang / GPX
20km: Plang / GPX
42km: Plang / GPX